new-21.jpg ryttere.jpg hestedrenge.jpg pony1.jpg smaapiger.jpg ponyer.jpg aspring2.jpg spring.jpg Stævnedag

new-21.jpg

ryttere.jpg

hestedrenge.jpg

pony1.jpg

smaapiger.jpg

ponyer.jpg

aspring2.jpg

spring.jpg

Stævnedag

Nyt fra Hodsager Rideklub

 • Generalforsamling d. 20. februar:
 • I henhold til vedtægterne afholdes der generalforsamling i Hodsager Rideklub mandag den 20/2. Mødet foregår på rideskolen kl 19. Bemærk, at kun medlemmer, som er fyldt 18 år, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Man har som forældre en stemme for sit barn under 18 år. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.<

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Janne Nielsen, Helle Saaugaard, Kristine Bay
 6. Valg af 2. suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af 2. revisor samt 1 revisorsuppleant
 8. Medlemmer til forældreudvalget
 9. Eventuelt

Der vil blive serveret forfriskninger, kaffe og kage.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 • Ny underviser i Hodsager Rideklub: 

  Pr 1/1-2017 har vi ansat Alberte Dommerby Kristensen. Hun vil komme og undervise tirsdag fra kl 17-21 og torsdag fra kl 18-19. Alberte er en frisk pige som har haft med heste at gøre hele hendes liv. Hun er konkurrence rytter og uddanner heste til m niveau. Hun har ligeledes erfaring med at undervise og glæder sig til de nye udfordringer hos os. Vi håber, at I alle vil tage godt imod hende, og hun vil komme forbi i løbet af December og hilse på. 
  Mange hilsner fra bestyrelsen.

 

Find os