Kun få minutters skridttur fra rideskolen ligger Hodsager Rideskov. Her er der etableret stier, der kan rides på, og der er spring langs stierne. Derudover er der en hyggelig plads med shelters, bålplads, toilet og en fold, så man kan overnatte sammen med sin hest eller pony. Alle må komme og ride i skoven, men man skal naturligvis overholde de regler, som fremgår af skiltene ved indgangen til skoven.

Der er lukket for ridning i skoven på 10 jagtdage i efteråret, og når bukkejagten går ind 16. maj, må man kun ride i tidsrummet kl. 9-19. Det vil fremgå af skilte ved indgangen til skoven, hvis den er lukket for ridning.
 
Det er Herning Kommune, der ejer skoven, og der er indgået en driftsaftale for skoven mellem kommunen og flere foreninger. En af dem er Hodsager Rideklub. 
Se den gældende driftsaftale her.